Read Manga Saikyou no Kurokishi, Sentou Maid ni Tenshoku shimashita - Chapter 49